Priser

Sverige har en fri prissättning när det gäller tandvård. Detta innebär att tandläkare som inte tillhör Folktandvården, där landstingspolitikerna som bestämmer priserna, är fria att själv sätta priset beroende på behandling.


I en behandling spelar valet av det material som används stor roll, likaså den nivå på som tandläkaren har. Vi på Brottby tandklinik strävar efter att använda moderna material av högsta kvalitet och utbilda vår tandläkare med den senaste forskningen och metoderna. 


Vi kompromissar inte med våra patienters hälsa, och ger alltid konsultation innan vår tandläkare påbörjar en behanling med dig. Behandlingarna varierar beroende på patientens behov och önskemål.


Nedan hittar du ett prisexempel som ger en ungefärlig uppfattning om vad det kostar.

Behandling

Pris

Årlig undersökning

800-1500 kr

Lagning

1000-2500 kr

Rotfyllning

4000-8000 kr

Krona

6900- 10500 kr

Implantat

20000-70000 kr

Bästa sättet att veta vad det kommer att kosta dig är att komma på en undersökning så man kan få ett kostnads förslag.